Юридична консультація

Юридична консультація надається адвокатом усно та/або письмово.

Усна консультація може бути Короткою чи Поглибленою.

1. Коротка Усна консультація

це надання відповідей адвокатом при особистій зустрічі з клієнтом або по телефону
не більше 5 запитань клієнта загальною тривалістю не більше 30 хвилин.

  вартість — 300 грн. 

2. Поглиблена Усна консультація

надання відповідей адвокатом при особистій зустрічі з клієнтом або по телефону
на всі запитання клієнта загальною тривалістю не більше 1-ї години 30 хвилин.
До поглибленої усної консультації належать також та, яка потребує додаткового ознайомлення з документами наявними у клієнта.

  вартість — 1000 грн. 

3. Письмова консультація

надання відповідей адвокатом клієнту по суті його запитань у письмовому вигляді.
При письмовій консультації надаються відповіді не більше 5 запитань клієнта.

У консультації зазначається обов’язкове посилання на вимоги чинного законодавства та здійснюється цитування правових норм.

  вартість — 1000 грн. 

Примітка:
Письмова консультація понад 5 запитань клієнта може бути надана виключно після укладення Договору про надання правової допомоги.