Про нас

  1. Чому ми обрали своє ім’я та чим воно унікальне?

Як відомо, телефонний дзвінок на номер 112 гарантує надання особі невідкладної допомоги в екстреній ситуації. З цією метою в країнах Європейського союзу та північної Америки створена і функціонує впродовж багатьох років єдина служба, яка надала можливості якнайшвидшого залучення органів охорони здоров’я, комунальних служб, підрозділів з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, правоохоронців, інформаційних ресурсів з метою захисту людини в критичній ситуації, яка загрожує її життю та/або здоров’ю (катаклізми, стихійні лиха, аварії, вчинення злочину, тяжка хвороба, тощо).

Маючи на меті інтеграцію до світових надбань розвитку та впровадження в Україні зазначеної системи комунікації оперативно-рятувальних служб, 13.03.2012 року був прийнятий Закон «Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112», який визначає засади функціонування такої системи.

Наразі, згідно проведених досліджень, лише 30% населення держави обізнані про наявність номеру екстреної допомоги 112 та впевнені у можливостях отримати своєчасну необхідну допомогу у разі дзвінка на нього. Але робота у популяризації єдиного номера допомоги 112 та підвищення ефективної дій відповідних галузевих служб триває і має свої позитивні результати.

В той же час певні ситуації, які виникають у людей на протязі життя, дуже часто для їх вирішення потребують спеціальних знань у правовій сфері. В таких ситуаціях для особи необхідна і дуже важлива своєчасна і якісна допомога кваліфікованого юриста/адвоката.

Саме тому була зібрана команда досвідчених адвокатів, які спеціалізуються в різних галузях юриспруденції, і об’єднана на цьому сайті в групу advokat112, для оперативного і якісного захисту інтересів громадян в складних ситуаціях.

  1. Чому ми гарантуємо надійність і якість правової допомоги?

Наші адвокати мають тривалий досвід роботи в різних сферах правової діяльності, в тому числі при виконанні своїх обов’язків на державних посадах або під час індивідуальної практики і ведення бізнесу. На даний час постійно відбувається вдосконалення набутих знань та навичок шляхом самостійної роботи і самоосвіти, прийняття участі в професійних семінарах, круглих столах, конференціях та адвокатських форумах. Окремі колеги, маючи багаторічну юридичну практику, навчають молодих спеціалістів, стажують майбутніх адвокатів, активно приймають участь у роботі органів адвокатського самоврядування, мають відзнаки і нагороди.

Вказане засвідчує високий рівень підготовки наших фахівців та користування заслуженим авторитетом в професійній спільноті.

Адвокати групи advokat112 у своїй діяльності чітко дотримуються вимог законодавства і адвокатської етики, що підтверджується відсутністю жодного притягнення наших фахівців до дисциплінарної відповідальності. Всі наші адвокати, з якими Вам, можливо, буде нагода співпрацювати, внесені до відповідного єдиного реєстру адвокатів і мають всі необхідні повноваження для захисту інтересів клієнта у будь-якій інстанції. Правова допомога надається виключно на підставі письмової Угоди з особою (крім усного консультування), якою визначаються основні положення юридичних послуг і обов’язки адвоката.

Кількість справ, у яких адвокати групи advokat112 приймали участь, складає понад 1500 шт., з них понад 90% вирішено на користь клієнтів (інші з об’єктивних причин малі інші результати). Наші адвокати активно співпрацюють з іншими колегами вузько профільного напрямку, а також, за необхідності, залучають інших фахівців (науковців, експертів, журналістів, тощо).

  1. Якими є наші мета і цілі?

Діяльність адвокатів групи advokat112 орієнтована на тривалу і плідну співпрацю з нашими наявними клієнтами і залучення нових клієнтів з метою належного захисту і відновлення їх порушених законних прав і інтересів.

Крім того, ми маємо на меті удосконалення наявного досвіду, його систематизація і аналіз з метою формування загальнодержавної правової практики і ініціювання продуктивних змін в діючому законодавстві.

  1. Що ми можемо запропонувати?

Завдяки роботі в різних напрямках юриспруденції ми можемо запропонувати клієнтам повний спектр юридичних послуг і правової допомоги – від моменту виникнення складної ситуації до повного її вирішення.

Таку допомогу можна поділити на 3 головні групи:

консультування (без подальшої участі у справі),

складення процесуальних документів (з участю у справі або без такої — документи від імені клієнта),

представництво і захист інтересів при повному веденні справи.

Більш детально про юридичну допомогу в окремих ситуаціях можна ознайомитись в розділі «Послуги».